Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 3.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään Kari Nummelle läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.