Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 3.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Satakunnan pelastuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2019

PRIDno-2020-1000

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen vuoden 2019 toiminta perustui 26.11.2013 § 61 hyväksyttyyn palvelutasopäätökseen vuosille 2014 - 2017. Johtokunta on kokouksessaan 19.9.2017 § 33 päättänyt jatkaa em. päätöstä siihen saakka kuin maakuntahallinto on päättänyt palvelutasosta tai muulla tavalla päättänyt pelastustoimen palveluista. Toimintakertomus on laadittu palvelutasopäätöksen rakenteen mukaisesti ja siinä on arvioitu toiminnan toteutumista palvelutasopäätöksen tavoitteisiin verrattuna.

Esityslistan liitteenä on Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2019 toimintakertomus. Toimintakertomuksen ovat valmistelleet eri vastuuhenkilöt osaltaan ja siinä esitetään keskeisimmät vuoden 2019 toiminnot ja tunnusluvut.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Yhteistoimintasopimuksen 3 §:n mukaisesti johtokunta käsittelee vuoden 2019 toimintakertomuksen ja omasta puolestaan hyväksyy sen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat

Liitteet

Oheismateriaali