Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 3.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsauksessa käytiin läpi ulkoisen selvityksen tilannetta ja maakunnallisen tilannekeskuksen valmistelutilannetta.

Pelastusjohtajan ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset ajalta 22.11.2019 - 23.2.2020.

Johtokunnan seuraava kokous pidetään 5.5.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali