Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Muut esille tulevat asiat

PRIDno-2019-1031

Valmistelija

  • Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Perustelut

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Käsiteltiin muu esille tullut asia.

 

 

Kokouskäsittely

Jäsen Lähdekorpi tiedusteli pelastuslaitoksen kantaa siihen, että sairaanhoitopiirin henkilöstö on kiinnostunut kouluttamaan sopimuspalokuntien ensivastehenkilöstöä.

Pelastusjohtajan mielestä laitoksen ensivastekouluttaja kouluttaa ensivastehenkilöstön. Mikäli koulutus tulee ulkopuolelta, tulee koulutuksen sisällöstä ja toimintatavoista saada selvyys, jotta ohjeistus on linjan mukaista.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.