Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Veera Forsbacka ja Birgitta Kause (varalla Seija Johansson).

 

 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Veera Forsbacka ja Birgitta Kause sekä varalle Seija Johansson.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.