Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Satakunnan pelastuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2018

PRIDno-2019-1013

Valmistelija

  • Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen vuoden 2018 toiminta perustui 26.11.2013 § 61 hyväksyttyyn palvelutasopäätökseen vuosille 2014 - 2017. Johtokunta on kokouksessaan 19.9.2017 § 33 päättänyt jatkaa em. päätöstä siihen saakka kuin maakuntahallinto on päättänyt palvelutasosta tai muulla tavalla päättänyt pelastustoimen palveluista. Toimintakertomus on laadittu palvelutasopäätöksen rakenteen mukaisesti ja siinä on arvioitu toiminnan toteutumista palvelutasopäätöksen tavoitteisiin verrattuna.

Esityslistan liitteenä on Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2018 toimintakertomus. Toimintakertomuksen ovat valmistelleet eri vastuuhenkilöt osaltaan ja siinä esitetään keskeisimmät vuoden 2018 toiminnot ja tunnusluvut.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Yhteistoimintasopimuksen 3 §:n mukaisesti johtokunta käsittelee vuoden 2018 toimintakertomuksen ja omasta puolestaan hyväksyy sen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.