Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Seuraava kokous

PRIDno-2019-1032

Valmistelija

  • Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Perustelut

Johtokunnan sueuraava kokous pidetään 7.5.2019 klo 18:00 Keskuspaloasemalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunnan sueuraava kokous pidetään 7.5.2019 klo 18:00 Keskuspaloasemalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.