Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Selvitys Pohjois-Satakunnan letkunhuollosta, esittelijä palomestari Janne Vuorela.

Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Pelastusjohtajan ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset ajalta 23.11. - 31.12.2018 sekä 1.1. - 26.2.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Palomestari Janne Vuorela esitteli Kankaanpään letkunpesulaitteiston käyttöönottoa ja muutenkin kalustohuoltoa laitoksella.

Pelastusjohtaja piti ajankohtaiskatsauksen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.