Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 5.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2020

PRIDno-2020-1862

Valmistelija

  • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Ensimmäisen vuosineljänneksen talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu.

Koronapandemian vaikutusta ei ole vielä nähtävissä talouden toteutumassa. Koronan vaikutus pelastuslaitoksen talouteen riippuu täysin siitä, kuinka laajaksi pandemia kehittyy. Mikäli operatiivista henkilöstöä sairastuu paljon ja toimintaa ei kyetä sopeuttamaan, niin työvuorojen teettäminen ylitöinä tulee tuottamaan suuria kustannuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat

Oheismateriaali