Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 8.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Koronarajoitusten vaikutukset onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteisiin

PRIDno-2020-4832

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 3.12.2019 vahvistanut valvontakohteiden tarkastusmäärät vuodelle 2020.  Satakunnan pelastuslaitoksella jouduttiin keväällä 2020 tekemään useita erillisiä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi sekä pelastuslaitoksen oman henkilöstön suojaamiseksi. Asetetut rajoitukset vaikuttivat mm. turvallisuusviestintään ja palotarkastustoimintaan. Kun kenttätyötä ei voitu täysipainoisesti tehdä, pyrittiin pelastuslaitoksella löytämään korvaavia keinoja onnettomuuksien ehkäisemiseksi; sähköistä turvallisuusviestintää tehostettiin, valvontaa hoidettiin asiakirjavalvontana jne. Vapautunutta työaikaa käytettiin myös sisäisten ohjeistusten valmisteluun sekä osaamisen kehittämiseen. Koska onnettomuuksien ehkäisyn kenttätyö on ollut koronarajoitusten vuoksi keskeytettynä osalla henkilöstöstä 3 kuukautta ja osalla 5 kuukautta, on perusteltua mukauttaa henkilöstölle asetettuja suoritusvaatimuksia. Laskennallisesti vaikutukset ovat päätoimisesti valvontatyötä tekevillä 30%  ja operatiivista työtä tekevillä 50% suunnitellusta valvontamäärästä.  Tarkemmin koronatilanteen vaikutuksia on esitelty  liitteenä olevassa riskienhallintapäällikön laatimassa selvityksessä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää laskea valvontatyön tavoitteita päätoimisesti valvontatyötä tekeviltä 30 % ja operatiivisen henkilöstön osalta 50%. Samoin johtokunta päättää laskea myös kerrostalojen tarkastusmääriä 50%.

Päätös

Johtokunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos