Sivistyslautakunta, kokous 11.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Irtisanoutuminen perusopetuksen erityisopettajan virasta (4053)

PRIDno-2020-4281

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Marja Saineen irtisanoutuminen perusopetuksen erityisopettajan virasta 21.8.2020.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Marja Saineelle eron perusopetuksen erityisopettajan (4053) virasta 22.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marja Saine, Vähärauman koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.