Sivistyslautakunta, kokous 11.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Irtisanoutuminen perusopetuksen rehtorin virasta (2141)

PRIDno-2020-3931

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Aki Kermisen irtisanoutuminen perusopetuksen rehtorin virasta 31.7.2020.

Sarastia Oy on käsitellyt irtisanoutumisilmoituksen 2.7.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Aki Kermiselle eron perusopetuksen rehtorin (2141) virasta 31.7.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aki Kerminen, Porin Lyseon koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.