Sivistyslautakunta, kokous 11.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että sivistyslautakunta muutti käsittelyjärjestystä siten, että asia § 190 käsitellään ennen asiaa § 189.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.