Sivistyslautakunta, kokous 11.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Porin kaupungin avustusuudistus

PRIDno-2020-3518

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin avustustyöryhmä on aloittanut avustusuudistusprosessin keväällä 2019.

Nykyinen, vuodelta 2011, oleva avustusohjeistus on jäänyt monilta osin ajasta jälkeen.
Voimassa olevan ohjeistuksen periaatteet ovat vaikeasti ymmärrettävät ja vaatimuksiltaan kohtuuttoman raskaat. Erilaisia avustusmuotoja on paljon mutta kuitenkin olennaisia tukimuotoja jää puuttumaan, lisäksi kaupungilla ei ole yhtenäistä hakukanavaa avustusten hakemiseen.

Parhaillaan valmistelussa olevan avustusuudistuksen keskeiset periaatteet ovat:

  • avustuskokonaisuuksien selkeyttäminen
  • hakumenettelyjen yhdenmukaistaminen
  • läpinäkyvyyden, avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen
  • siirtyminen toimijoiden avustamisesta toiminnan avustamiseen sekä avustettavan toiminnan kytkeminen kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin
  • avustusten käytön seurannan parantaminen


Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausuntoa koskien avustusuudistusta.
Avustusuudistustyöryhmän puheenjohtaja, talousyksikön controller Tiina Toivonen, esittelee avustusuudistusprosessia sivistyslautakunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää valmistella lausunnon avustusuudistuksesta kokouksessaan 25.8.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.