Sivistyslautakunta, kokous 11.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Martti Lundén ja Mikael Ropo.

Pöytäkirja tarkastetaan 14.8.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Martti Lundén ja Mikael Ropo.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.