Sivistyslautakunta, kokous 11.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Sivistyslautakunnan kokoukset syyskaudella 2020

PRIDno-2020-4297

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan kokoukset esitetään pidettäväksi parittomina viikkoina seuraavasti:

 • tiistai 11.8. kello 16:30, varsinainen kokous
 • tiistai 25.8. kello 16:30, varsinainen kokous
 • tiistai 8.9. kello 16:30, valmisteleva kokous
 • tiistai 22.9. kello 16:30, varsinainen kokous
 • tiistai 6.10. kello 16:30, valmisteleva kokous
 • tiistai 20.10. kello 16:30, varsinainen kokous
 • tiistai 3.11. kello 16:30, valmisteleva kokous
 • tiistai 17.11. kello 16:30, varsinainen kokous
 • tiistai 1.12. kello 16:30, valmisteleva kokous
 • tiistai 15.12 kello 16:30, varsinainen kokous.

Tarvittaessa valmisteleva kokous pidetään varsinaisena kokouksena.

Ehdotus

Esittelijä

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää pitää kokoukset edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että tiistaina 8.9.2020 ei pidetä valmistelevaa kokousta, mutta pidetään 11.9.2020 koko päivän talousseminaari kello 12.00 alkaen.

Tiedoksi

Sivistyslautakunta, talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.