Sivistyslautakunta, kokous 11.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Toimialajohtaja, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 18.06.2020
§ 23 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 28.07.2020

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö
Hankintapäätös:
§ 45 Porin urheilutalon lipunmyynti- ja kahviopalvelut 1.8.2020 alkaen, 17.06.2020
§ 46 Isomäki Areenan kentän- ja jäänpeittoalusta, 08.07.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 43 Koulusalien vuorot 1.9.2020-16.5.2021, 10.06.2020
§ 44 Keskustan uimahallin vuorot 17.8.2020-30.5.2021, 12.06.2020
§ 47 Tammen leirikeskuksen vuorot 1.9.-31.12.2020, 06.08.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.