Sivistyslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Joutsenlahti ja Marianne Ostamo.

 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Joutsenlahti ja Juha Kantola.

_____________________________________

Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kuultiin Ritva Välimäen esitys varhaiskasvatusyksikön toiminnasta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.