Sivistyslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 Sivistystoimialan lausunto: Sampolan alueen reliefi, valtuustoaloite, Sinikka Alenius

PRIDno-2021-4397

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Sinikka Alenius jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

” Valtuustoaloite Sampolan alueen reliefistä

Sampolassa entisen liikekeskuksen tontilla on Kerttu Horilan vuonna 1981 tekemä reliefi. Reliefi kuvaa sampolalaisten elämää. Alun perin reliefi sijaitsi keskeisellä paikalla liikekeskustan edessä olleella aukiolla. Tänä päivänä reliefi on puiden ja pensaiden peittämänä hoitamattoman tontin reunassa. Sampolan kerrostalojen pihat ovat pääsääntöisesti erinomaisesti hoidettuja ja kauniita.

Ehdotan, että kaupunki etsii reliefille paremman paikan Sampolasta. Samalla hoitamaton tontti keskellä Sampolaa olisi siivottava.

Porissa 10.9.2021

Sinikka Alenius, kaupunginvaltuutettu, SDP”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Sinikka Alenius on tehnyt 10.9.2021 valtuustoaloitteen liittyen Kerttu Horilan vuonna 1981 valmistuneeseen keramiikkareliefiin, joka sijaitsee Sampolassa. Aloitteessa esitetään reliefin siirtämistä toisaalle Sampolassa alueen hoitamattomuuden vuoksi.

Alueelta, jolla reliefi sijaitsee, on purettu liikerakennus vuonna 2019. Porin kaupungin infrayksikkö on sisällyttänyt vuoden 2022 investointiohjelmaansa ko. alueen saneerauksen. Ilmipuistoksi nimetty alue kunnostetaan, teoksen lähialue kivetään, sinne istutetaan pensaita sekä tuodaan istuskelupenkkejä ja teoksen valaistusta lisätään. Toimenpiteistä on sovittu taiteilijan kanssa. Sivistyslautakunta katsoo, että töiden valmistuttua reliefi saa jälleen arvoisensa ympäristön, eikä teoksen siirto ole aiheellista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.