Sivistyslautakunta, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Liitteenä:

- Aluehallintoviraston päätös 9.1.2019 hallintokantelusta koskien oppilaiden kenkien ulosheittämistä Kaarisillan koulussa

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.