Sivistyslautakunta, kokous 12.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 12 Tutkimusluvan myöntäminen opinnäytetyötä varten, 31.01.2019

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Luontoisetupuhelimen myöntäminen, 10.01.2019
§ 2 Luontoisetupuhelimen myöntäminen, 11.01.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.