Sivistyslautakunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sinikka Alenius ja Ismo Läntinen.

Pöytäkirja tarkastetaan 15.4.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka Alenius ja Ismo Läntinen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.