Sivistyslautakunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Sivistyslautakunnan kokouksen 30.3.2021 pöytäkirjan tarkastaminen

PRIDno-2021-1602

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Porin kaupungin hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Päätöksen katsotaan syntyneen vasta sitä koskevan pöytäkirjan tarkastamisella. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, tai muusta syystä tarkasta pöytäkirjaa, tarkistetaan se toimielimen seuraavassa kokouksessa.

Sivistyslautakunnan kokous on pidetty 30.3.2021. Sivistyslautakunnan kokouksessa on valittu kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Toinen tarkastajista on poistunut kokouksesta ennen kuin kokous on päättynyt, eikä hänen tilalleen ole valittu uutta tarkastajaa. Pöytäkirjantarkastaja ei voi tarkastaa pöytäkirjan oikeellisuutta, jollei hän ole osallistunut sivistyslautakunnan kokoukseen koko kokouksen osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää tarkastaa liitteenä olevan sivistyslautakunnan kokouksen 30.3.2021 pöytäkirjan sekä tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkitään, että rehtorit Johanna Siitari ja Kimmo Salokangas saapuivat tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kokoukseen 16.39 ja Petri Tuomisto kello 16.40 ja antoivat selvityksen opettajien virkavalintojen esityksistä.  

Merkitään, että Satu Hatanpää poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 16.51.

Merkitään, että Helvi Walli saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 16.53.

Merkitään, että rehtorit Johanna Siitari, Kimmo Salokangas ja Petri Tuomisto poistuivat kokouksesta kello 17.08.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.