Sivistyslautakunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Sivistystoimialan erilliskuljetussopimusten optiovuoden käyttöönotto

PRIDno-2021-1640

Valmistelija

  • Kai Leppimäki, kai.leppimaki@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin sivistyslautakunta on tehnyt hankintapäätökset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erilliskuljetuksista 9.4.2019 § 60 – 76. Hankintaan sisältyy kaksi optiovuotta vuosi kerrallaan.

Kilpailutuksella saatiin merkittäviä kustannussäästöjä, vaikka sivistystoimialan erilliskuljetusten hintataso oli jo aikaisemmin vertailukaupunkeihin nähden edullinen. Palveluntuottajat ovat hoitaneet kuljetukset vaaditulla tavalla ja käytettävä kalusto on kaikilta osin vastannut laatuvaatimuksia. Kaikkien kohteiden kuljetustarpeet jatkuvat myös ensi lukuvuoden aikana, joten on perusteltua ottaa käyttöön toinen optiovuosi.

Palveluntuottaja ja sopimuskohteiden (tarjouspyyntö 2019) numerot:

  • Porin UlaTaksi Oy, kohteet: 1 ja 11
  • Top Liikenne, kohteet 2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,16,17
  • Lyttylän Liikenne Oy, kohde 9
  • Taksi Jukka Lähteenmäki, kohde 10
  • A. Lamminmäki Oy, kohde 15

Ensimmäiselle optiovuodelle palveluntuottajat eivät esittäneet hintojen korotuksia. Palveluntuottajat eivät kuljetussuunnittelijan tiedusteltua asiaa esitä hinnankorotuksia myöskään jälkimmäiselle optiovuodelle, joten option käyttämistä voidaan pitää taloudellisestikin hyvänä ratkaisuna.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupunki käyttää erilliskuljetussopimuksia koskevan option tarjouspyynnön 2019 kohdenumeroittain esityksessä mainittujen palveluntuottajien kanssa. Hinnat ovat alkuperäiset ja kiinteät koko sopimuskauden 2021 – 2022 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Helvi Walli

Kokouskäsittely

Merkitään, että Laura Pullinen oli poissa kokouksesta 17:41-17.43.

Merkitään, että Helvi Walli  poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi 17.41-17.43.

Tiedoksi

Porin Ula-Taksi Oy, Top Liikenne, Lyttylän Liikenne Oy, Taksi Jukka Lähteenmäki, A. Lamminmäki Oy, hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.