Sivistyslautakunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Controller Martti Kujanpää pitää talouskatsauksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.