Sivistyslautakunta, kokous 13.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 31 Virkavapauden myöntäminen, 29.03.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 32 Tutkimusluvan myöntäminen, 30.03.2021
§ 38 Tutkimuslupa väitöskirjatutkimusta varten, 01.04.2021
§ 39 Tutkimusluvan myöntäminen, 06.04.2021

Yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, sivistystoimiala
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Sivutoimi-ilmoitus, Sanna Suominen, 01.04.2021
§ 8 Vuosisidonnaisen lisän takautuva maksaminen, 07.04.2021
§ 9 Vuosisidonnaisen lisän takautuva maksaminen, 07.04.2021
§ 10 Vuosisidonnaisen lisän takautava maksaminen, 07.04.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.