Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Irtisanoutuminen Palmgren-konservatorion lehtorin (harmonikansoitto) virasta

PRIDno-2021-3723

Valmistelija

  • Jaana Luotonen, jaana.luotonen@pori.fi

Perustelut

Petra Pakarisen irtisanoutuminen Palmgren-konservatorion lehtorin (harmonikansoitto) virasta 9.8.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Petra Pakariselle eron Palmgren-konservatorion lehtorin (harmonikansoitto) virasta 10.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Petra Pakarinen, Palmgren-konservatorio, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.