Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta (0226)

PRIDno-2021-2692

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Päivi Koiviston  irtisanoutuminen  perusopetuksen luokanopettajan  virasta (0226) 8.8.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Päivi Koivistolle eron perusopetuksen luokanopettajan virasta (0226) 9.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Päivi Koivisto,  Itätuulen koulu, Sarastia OY

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.