Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Irtisanoutuminen päätoimisen tuntiopettajan (pop/jazz-lyömäsoittimet) virasta

PRIDno-2021-3721

Valmistelija

  • Jaana Luotonen, jaana.luotonen@pori.fi

Perustelut

Sami Lehdon irtisanoutuminen Palmgren-konservatorion päätoimisen tuntiopettajan (pop/jazz-lyömäsoittimet) virasta 31.7.2021. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Sami Lehdolle eron Palmgren-konservatorion päätoimisen tuntiopettajan (pop/jazz-lyömäsoittimet) virasta 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sami Lehto, Palmgren-konservatorio, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.