Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Irtisanoutuminen perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta (4007)

PRIDno-2021-2695

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Laura Nätkinin  irtisanoutuminen  perusopetuksen erityisluokanopettajan  virasta (4007) 8.8.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Laura Nätkinille eron perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta (4007) 9.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Laura Nätkin, Toejoen koulu, Sarastia OY

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.