Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Irtisanoutuminen perusopetuksen erityisopettajan virasta (4089)

PRIDno-2021-2691

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Johanna Tiirikaisen  irtisanoutuminen  perusopetuksen erityisopettajan  virasta (4089) 8.8.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Johanna Tiirikaiselle eron perusopetuksen erityisopettajan virasta (4089) 9.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Taneli Tiirikainen

Kokouskäsittely

Merkitään, että Taneli Tiirikainen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi kello 19.25-19.26. Tiirikainen on irtisanoutuneen viranhaltijan läheinen.

Tiedoksi

Johanna Tiirikainen, Itätuulen koulu, Sarastia OY

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.