Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Irtisanoutuminen perusopetuksen erityisopettajan virasta (2052)

PRIDno-2021-2693

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Marko Brusilan irtisanoutuminen  perusopetuksen erityisopettajan  virasta (2052) 31.7.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Marko Brusilalle eron perusopetuksen erityisopettajan virasta (2052) 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Marko Brusila, PSYL:n koulu, Sarastia OY

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.