Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Irtisanoutuminen perusopetuksen lehtori virasta (2175)

PRIDno-2021-3553

Valmistelija

  • Jaana Luotonen, jaana.luotonen@pori.fi

Perustelut

Arja Selinin irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta (2175) 8.8.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Arja Selinille eron perusopetuksen lehtorin virasta (2175) 9.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Arja Selin, Porin Lyseon koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.