Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Irtisanoutuminen perusopetuksen lehtori virasta (0040)

PRIDno-2021-3556

Valmistelija

  • Jaana Luotonen, jaana.luotonen@pori.fi

Perustelut

Harri Kulhan irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta (0040) 10.8.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Harri Kulhalle eron perusopetuksen lehtorin virasta (0040) 11.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Harri Kulha, Cygnaeuksen koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.