Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta (2288)

PRIDno-2021-4038

Valmistelija

  • Jaana Luotonen, jaana.luotonen@pori.fi

Perustelut

Heli Joensuun irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta (2288) 30.9.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Heli Joensuulle eron perusopetuksen lehtorin virasta (2288) 1.10.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Heli Joensuu, Meri-Porin yhtenäiskoulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.