Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Irtisanoutuminen perusopetuksen lehtorin virasta (2048)

PRIDno-2021-2984

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Leena Saarhelon irtisanoutuminen  perusopetuksen lehtorin virasta (2048) 31.7.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Leena Saarhelolle eron perusopetuksen lehtorin virasta (2048) 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Leena Saarhelo, Porin suomalaisen yhteislyseon  koulu, Sarastia OY

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.