Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0234)

PRIDno-2021-3555

Valmistelija

  • Jaana Luotonen, jaana.luotonen@pori.fi

Perustelut

Susanna Väreen irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0234) 31.7.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Susanna Väreelle eron perusopetuksen luokanopettajan virasta (0234) 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Susanna Väre, Itätuulen koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.