Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Irtisanoutuminen perusopetuksen luokanopettajan virasta (0296)

PRIDno-2021-2840

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Jari Säikön irtisanoutuminen  perusopetuksen luokanopettajan  virasta (0296) 31.7.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Jari Säikölle eron perusopetuksen luokanopettajan virasta (0296) 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Jari Säikkö, Noormarkun yhtenäiskoulu, Sarastia OY

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.