Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Irtisanoutuminen perusopetuksen rehtorin virasta (2281)

PRIDno-2021-3126

Valmistelija

  • Jaana Luotonen, jaana.luotonen@pori.fi

Perustelut

Anne Lahtivirran irtisanoutuminen perusopetuksen rehtorin virasta (2281) 31.7.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Anne Lahtivirralle eron perusopetuksen rehtorin virasta (2281) 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Anne Lahtivirta, Lavian yhtenäiskoulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.