Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Irtisanoutuminen perusopetuksen rehtorin virasta (0001)

PRIDno-2021-4168

Valmistelija

  • Jaana Luotonen, jaana.luotonen@pori.fi

Perustelut

Arto Sunin irtisanoutuminen perusopetuksen rehtorin virasta (0001) 31.1.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Arto Sunille eron perusopetuksen rehtorin virasta (0001) 1.2.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Arto Suni, Cygnaeuksen koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.