Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Irtisanoutuminen perusopetuksen tuntiopettajan virasta (T48)

PRIDno-2021-2930

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Varpu Karin irtisanoutuminen  perusopetuksen tuntiopettajan virasta (T48) 31.7.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Varpu Karille eron perusopetuksen tuntiopettajan virasta (T48) 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varpu Kari, Kaarisillan yhtenäiskoulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.