Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Itä-Porin päiväkodin hankesuunnittelu

PRIDno-2021-4124

Valmistelija

  • Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Hankesuunnitelman lähtökohtana on koko itäisen varhaiskasvatusalueen varhaiskasvatuspalvelujen tarve ja nykyisten tilojen kunto. Alueen päiväkodeista kolmen kunnallisen päiväkodin osalta on pohdittu peruskorjausta tai tiloista luopumista. Näistä kolmesta yksiköstä ainoastaan Päiväkoti Taikurinhattuun on suunnitteilla peruskorjaus. Väinölän ja Uudenkoiviston päiväkotien rakennukset ovat tulleet tiensä päähän. Molemmissa rakennuksissa on tehty tarvittavat korjaustoimenpiteet, jotta tiloissa voidaan toistaiseksi toimia. Korjaustoimenpiteillä on saatu lisäaikaa muutamia vuosia. Arvio on, että molempien päiväkotien kohdalla elinkaarta on jäljellä noin kaksi vuotta.

Nyt suunnitelmissa oleva päiväkotirakennus olisi puurakenteinen ja puuverhoiltu. Kattomateriaali sinkitty, maalipinnoitettu konesaumattu teräspelti. Rakennus on pääosin 2 -kerroksinen, pihalla erillisiä varastorakennuksia ja suojakatoksia. Rakennus on varustettu väestönsuojalla ja hissillä. Rakennuksen kerrosala tulisi olemaan noin 2 400m2. Päiväkoti on 10 -ryhmäinen: 7 ryhmää 3-6 vuotiaille, 2 ryhmää 1-3vuotiaille ja 1 ryhmä integroitu erityisryhmä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselleItä-Porin päiväkodin hankesuunnitelman hyväksymistä liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että sivistyslautakunta kuuli Jouni Salosen esityksen asiasta.

Merkitään, että Janne Heinävaara poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 17.41.

Merkitään, että Jouni Salonen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 18.02.

Tiedoksi

Mikael Ropo, Markku Koppelomäki, Mikko Viitala, Jouni Salonen, Erja Haavisto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.