Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Neea Kähkönen ja Henna Kyhä.

Pöytäkirja tarkastetaan 17.9.2021.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Neea Kähkönen ja Henna Kyhä.

Pöytäkirja tarkastetaan 17.9.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.