Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Perustelut

Sivistyslautakunta käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

  • Virantoimituksesta pidättäminen (JulkL 24.1 § 25 kohta)

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Martti Kujanpää poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 19.31.

Merkitään, että Linda Peltomaa, Ritva Välimäki, Jyri Träskelin ja Petteri Lahti poistuivat salaisen listan käsittelyn ajaksi kello 19.31-19.40.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.