Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Sivistyslautakunnan kokoonpano

PRIDno-2021-3121

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Hallintosäännön 10 §:n mukaan sivistyslautakunnassa on 13 jäsentä.

Kuntalain 32 §:n 1 momentin mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä.

Kuntalain 33 §:n valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että kaupunginvaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2021–2025 sivistyslautakuntaan 13 jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9.8.2021.

Asian esittely ja käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto valitsee valtuustokaudeksi 2021–2025 sivistyslautakuntaan 13 jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi sivistyslautakunnan vuosiksi 2021-2025:

Jäsen                                                                       Varajäsen

puheenjohtaja Martti Lunden, SDP                           Joonas Ryynänen, SDP

Sonja Myllykoski, SDP                                              Leea Pennanen-Salli, SDP

Neea Kähkönen, SDP                                               Kaarina Latostenmaa, SDP

vpj. Henna Kyhä 2021-2023, KOK                            Jani Mäntysaari, KOK

vpj. Juha Joutsenlahti 2023-2025, KOK                     

Nelly Pitkänen, KOK                                                  Olga Piira, KOK

Juha Joutsenlahti 2021-2023, KOK                           Jaana Mäkinen, KOK

Helvi Walli 2023-2025, KOK                                       

Matti Välimäki, PS                                                       Niko Viinamäki, PS

Marianne Ostamo, PS                                                 Tarja Grönblom, PS

Etta Peltola, PS                                                            Vuokko Virkki, PS

Jani-Petteri Pajukoski, VAS                                          Rasmus Forssell, VAS

Antti Karumäki, 2021-2023, VAS                                  Jarno Valtonen 2021-2023, VAS

Henri Välikangas 2023-2025, VIHR                              Tuomas Zacheus 2023-2025, VIHR

Julia Liljegren, VIHR                                                     Reetta Vähätalo-Amhdak, VIHR   

Juha Kantola, KESK.                                                    Rami Sillanpää, KESK.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 16.8.2021 § 166 sivistyslautakunnan vuosiksi 2021-2025:

Jäsen                                                                       Varajäsen

puheenjohtaja Martti Lunden, SDP                           Joonas Ryynänen, SDP

Sonja Myllykoski, SDP                                              Leea Pennanen-Salli, SDP

Neea Kähkönen, SDP                                               Kaarina Latostenmaa, SDP

vpj. Henna Kyhä 2021-2023, KOK                            Jani Mäntysaari, KOK

vpj. Juha Joutsenlahti 2023-2025, KOK                     

Nelly Pitkänen, KOK                                                  Olga Piira, KOK

Juha Joutsenlahti 2021-2023, KOK                           Jaana Mäkinen, KOK

Helvi Walli 2023-2025, KOK                                       

Matti Välimäki, PS                                                       Niko Viinamäki, PS

Marianne Ostamo, PS                                                 Tarja Grönblom, PS

Etta Peltola, PS                                                            Vuokko Virkki, PS

Jani-Petteri Pajukoski, VAS                                          Rasmus Forssell, VAS

Antti Karumäki, 2021-2023, VAS                                  Jarno Valtonen 2021-2023, VAS

Henri Välikangas 2023-2025, VIHR                              Tuomas Zacheus 2023-2025, VIHR

Julia Liljegren, VIHR                                                     Reetta Vähätalo-Amhdak, VIHR   

Juha Kantola, KESK.                                                    Rami Sillanpää, KESK.

 

Kaupunginhallitus valitsi edustajakseen sivistyslautakuntaan päätöksellään 23.8.2021 § 564 Ismo Läntisen.

Nuorisovaltuusto on ilmoittanut edustajakseen Linda Peltomaan ja varalle Ella-Mari Halmisen. 

Vammaisneuvoston edustaja nimetään myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta toteaa lautakunnan kokoonpanon ja merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ja nuorisovaltuuston edustuksen sivistyslautakunnassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.