Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Sivistyslautakunnan kokoukset syksyllä 2021

PRIDno-2021-3849

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan kokoukset esitetään pidettäväksi parittomina viikkoina seuraavasti:

  • tiistai 14.9.2021 kello 16:30, varsinainen kokous
  • tiistai 28.9.2021 kello 16:30, varsinainen kokous
  • tiistai 12.10.2021 kello 16:30, valmisteleva kokous
  • tiistai 9.11.2021 kello 16:30, varsinainen kokous
  • tiistai 23.11.2021 kello 16:30, varsinainen kokous
  • tiistai 7.12.2021 kello 16:30, valmisteleva kokous
  • tiistai 21.12.2021 kello 16:30, varsinainen kokous

Tarvittaessa valmisteleva kokous pidetään varsinaisena kokouksena.

Sivistyslautakunnan kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavan kahden päivän kuluessa ja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla viimeistään tarkastamista seuraavana päivänä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää pitää kokoukset edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö, sivistyslautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.