Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen: Himmelin arvokkaan irtaimiston ja taideteosten luettelointi ja tulevan käytön suunnittelu

PRIDno-2021-2470

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Sinikka Alenius jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Vanhainkoti Himmelin uutta käyttöä ja peruskorjausta valmistellaan. Tähän suunnitteluun on liitettävä Himmelissä olevan irtaimiston käyttö. Irtaimisto on aikanaan arkkitehti Pietilän Himmeliä varteen suunnittelemaa. Muun muassa kalusteet ovat Artekin. Ne on suunniteltu nimenomaan Himmeliä varten. Kaupungin, Sampolan Palvelukeskus Oy:n omistajana tulee pitää huolta siitä, että irtaimisto on luetteloitu ja tuleva käyttö suunniteltu. mistajaohjausyksikön tulee huolehtia tästä.

Erityistä huomiota vaativat tekstiilitaiteilijoiden, Päikki Prihan ja Kaarina Heikinheimon tekstiilitaideteokset. Teokset ovat tasearvoltaankin kymmeniä tuhansia euroja. Hyvä ratkaisu on, että kaupunki hankkii teokset suoraan omistukseensa. Teokset kuuluvat taidemuseon kokoelmiin. Taidemuseolla on ammattitaito huolehtia taideteoksista.

Ehdotan, että kaupunginhallitus kehottaa omistajaohjausyksikköä valvomaan Himmelin irtaimiston luettelointia ja tulevan käytön suunnittelua.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Sinikka Alenius jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.5.2021 § 115 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Vanhainkoti Himmelin uutta käyttöä ja peruskorjausta valmistellaan. Tähän suunnitteluun on liitettävä Himmelissä olevan irtaimiston käyttö. Irtaimisto on aikanaan arkkitehti Pietilän Himmeliä varteen suunnittelemaa. Muun muassa kalusteet ovat Artekin. Ne on suunniteltu nimenomaan Himmeliä varten. Kaupungin, Sampolan Palvelukeskus Oy:n omistajana tulee pitää huolta siitä, että irtaimisto on luetteloitu ja tuleva käyttö suunniteltu. Omistajaohjausyksikön tulee huolehtia tästä. 

Erityistä huomiota vaativat tekstiilitaiteilijoiden, Päikki Prihan ja Kaarina Heikinheimon tekstiilitaideteokset. Teokset ovat tasearvoltaankin kymmeniä tuhansia euroja. Hyvä ratkaisu on, että kaupunki hankkii teokset suoraan omistukseensa. Teokset kuuluvat taidemuseon kokoelmiin. Taidemuseolla on ammattitaito huolehtia taideteoksista. 

Ehdotan, että kaupunginhallitus kehottaa omistajaohjausyksikköä valvomaan Himmelin irtaimiston luettelointia ja tulevan käytön suunnittelua.” 

Sivistystoimialan lausunto: 

Himmeli on läpeensä suunniteltu kokonaistaideteos.  

Himmelin koko kalusto on inventoitu kesän 2021 aikana peruskorjaussuunnittelun tarpeisiin. Satakunnan Museon rakennustutkija ja esinekonservaattori katsovat, että kiinteistön käyttöesineistä kaikkein arvokkaimpia ja toivottavasti peruskorjauksen jälkeen talossa edelleen säilytettäviä ovat Pietilöiden Himmeliä varten suunnittelemat kalusteet ja valaisimet. Pietilät ovat suunnitelleet etenkin murretun punaisen eri sävyillä maalatut selkänojalliset penkit ja tuolit sekä useissa eri tiloissa olevat valkeat isommat pöydät ja istuinryhmiin liittyvät punaiset pikkupöydät. Ne tulee peruskorjauksen yhteydessä kunnostaa ja säilyttää. Kunnostaa ja säilyttää kannattaa mahdollisuuksien mukaan myös heti rakennuksen käyttöönoton yhteydessä hankitut Artekin ja Askon kalusteet. Käytöstä ja myös varastoista ovat jo poistuneet asukkaiden alkuperäiset sängyt. Jatkossa myöskään yöpöytiä ei tulla kovin paljon tarvitsemaan. 

Porin kaupungin omistukseen ja Porin taidemuseon hallinnoimaan Porin kaupungin taidekokoelmaan tulisi siirtää seuraavat Himmeliin rakentamisvaiheessa tilatut taideteokset:

  • ensimmäisen kerroksen valmisteluhuoneessa sijaitseva Päikki Prihan käsinpainetusta pellavasta toteuttama Väistyvä Varjo 
  • toisen kerroksen hallissa sijaitseva Kaarina Heikinheimon tekstiiliteos sekä  
  • kolmannen kerroksen hallissa sijaitseva Päikki Prihan käsinpainetusta puuvillakankaasta, sametista ja karvalangasta valmistama Merikarhut.  

Lisäksi Porin kaupungin omistukseen tulisi siirtää Himmelin puutarhassa sijaitseva Raili ja Reima Pietilän suunnittelema kaakeloitu suihkukaivo, jolloin teos tulee kaupungin ylläpitämän julkisen taiteen hoidon piiriin. Porin kaupungin taidekokoelmaan luetteloituina em. teokset tulevat helpommin tutkijoiden ja yleisön ulottuville mm. Finna.fi -hakupalvelun kautta.

Kaarina Heikinheimon ja Päikki Prihan tekstiiliteokset, Raili ja Reima Pietilän puutarhaan suunnittelema suihkukaivo ja Annukka Pietilän sisääntuloaulaan suunnittelema moniosainen kaakelointi tulee säilyttää osana rakennuksen arkkitehtuuria myös remontin jälkeen. 

Suihkukaivon omistajan muuttuessa pitää ottaa huomioon Himmelin puutarha-alueen maanomistaja ts. suihkukaivon siirtämisen suoraan kaupungin omistukseen ei tule tuottaa ylimääräisiä kustannuksia maavuokrien tms. muodossa. 

Sampolan Palvelukeskus OY:n tulee huolehtia, että peruskorjauksen aikana em. käyttöesineiden ja taideteosten suojaamisen, pakkauksen, kuljettamisen ym. toimenpiteiden osalta konsultoidaan tapauskohtaisesti museopalveluiden asiantuntijoita oikeanlaisten ja riittävien toimenpiteiden varmistamiseksi ja toteuttamiseksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.