Sivistyslautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikael Ropo ja Laura Pullinen.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikael Ropo ja Tiina Kudjoi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.