Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Irtisanoutuminen erityisluokanopettajan virasta (4018)

PRIDno-2020-3589

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Jyri Raannan irtisanoutuminen perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta 31.7.2020.


 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Jyri Raannalle eron perusopetuksen erityisluokanopettajan virasta (4018) 1.8.2020 alkaen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jyri Raanta, Herttuan koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.