Sivistyslautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Irtisanoutuminen erityisopettajan virasta (4026)

PRIDno-2020-3108

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Kaisu Lehtimäen irtisanoutuminen perusopetuksen erityisopettajan virasta 31.7.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Kaisu Lehtimäelle eron perusopetuksen erityisopettajan virasta  (4026) 1.8.2020 alkaen.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaisu Lehtimäki, Herttuan koulu, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.